מה חדש

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

להתברך על הציון

קחו חלק בלימוד תורתו הקדושה של הרב אשלג ותתברכו על הציון הקדוש

זהר הסולם עם מאורות …

לרכישה בחנות הספרים  

הדרך ללמוד קבלה

הדרך ללמוד קבלה

  עכשיו גם אתה יכול, תלמוד עשר הספירות עם ביאור מעמיק ויסודי בפשט דברי האריז"ל בהסכמת הגאב"ד והבד"ץ שליט"א    

שיעורים חדשים

ישיבת מאורות

ישיבה ללימודי תלמוד עשר הספירות ותורת הרב אשלג בעל הסולם.

רבים וטובים, דורשי ה' ותורתו, נחשפו בדורנו לאורו הגדול של הגה"ק בעל הסולם. אולם החכמה אשר טמן בספריו, תלמוד עשר הספירות, תאיר למבקשיה רק בעמל ויגיעה רבה. ברבות מבקשי החכמה, התקבצו תחת הדרכתו של ראש ישיבת מאורות , אברכים ולומדים יקרים העמלים בתורה ובייחוד בתלמוד עשר הספירות על כל חלקיו.